Born og unge


Born og familiar har ein sentral plass i kyrkja. Vi har som mål å verta gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen, og fylla tida med meiningsfulle møtepunkt og opplevingar.

Samtidig vil vi stimulera til tidlig kontakt med Kyrkja og kyrkja sin bodskap og skapa ei fellesskapsskjensle for både borna og familien. Under kan de sjå våre aktuelle tilbod til born og familiar.

Småbarnskafè


Torsdager kl. 10.30 – 13.00 på soknehuset ved Odda kyrkje.

Les meir

 

Småbarnskafè


Torsdager kl. 10.30 – 13.00 på soknehuset ved Odda kyrkje.

Les meir

 

UNGDOMSKOR FOR ULLENSVANG KOMMUNE


Har du lyst til å prøve deg i sang og i denne store gleda som musikk og spesielt sang gir?

Les meir

 

UNGDOMSKOR FOR ULLENSVANG KOMMUNE


Har du lyst til å prøve deg i sang og i denne store gleda som musikk og spesielt sang gir?

Les meir

 

Barnekor i Ullensvang


KYRKJA I ULLENSVANG inviterer til BARNEKOR

Les meir

 

Barnekor i Ullensvang


KYRKJA I ULLENSVANG inviterer til BARNEKOR

Les meir

 

Trusopplæring for barn-unge