Oversikt - Kristne fritidstilbod for born


Rundt omkring i Ullensvang er det mange både frivillige og tilsette som syter for eit tilbod til born på ettermiddagstid. Her får du ei tverrkyrkjeleg oversikt over tilbod for born og unge. 

Har du spørsmål om - eller ønskjer å bli en del av det frivillige arbeidet? Kontakt diakon Margot-Helene Backer-Owe på e-post: margot-helene.backer-owe@ullensvang.kyrkjer.no eller ring: 924 58 915

Oversikt over barne- og ungdomsarbeid i regi av kristne organisasjonar i Ullensvang. Drive av frivillige i dei ulike bygdene, og tilsette i Den Norske Kyrkja.

Aldersgruppe

Tilbod/ Stad

Tidspunkt

Kontaktperson med telefon og e-post

ODDA

 

 

 

3.-7. trinn

TWEENS

 

Middag

Leksehjelp

Hobby-aktivitetar

Spill

 

Odda Soknehus

Onsdag

14.10 - 16.00

 

Obs!

Kvart trinn vert invitert til 4 veker saman-hengande, ein gong i året.

 

Therese S. Meusburger, therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.noTlf. 958 7 0684

 

0-6 år (under skulealder)

i fylgje med vaksen

Småbarnskafè

 

Odda Soknehus

Torsdag

10.30-13.00

Kom og gå når det passar deg!

Therese S. Meusburger

therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.noTlf. 958 70 684

 

2-9 år

Under skolealder i følge med voksen

Søndagsskole

 

 

Odda Soknehus

Søndag 11.00

 

1-2 søndagar i månaden

Therese S. Meusburger, therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.noTlf. 958 70 684

4-10 år

Knøtte/Kids

 

Frelsesarmeen

 

Onsdag

17.00-18.30

Nina Jensson

nina@jensson.no

941 80 413

ca 11-15 år

11+

 

Frelsesarmeen

Fredag partalsveker

Nina Jensson

nina@jensson.no

941 80 413

ca 16+

Ung/vaksen-kveld

 

Frelsesarmeen

Fredag oddetals-veker

Nina Jensson

nina@jensson.no

941 80 413

TYSSEDAL

4.-7. trinn

 

TWEENS

 

Middag

Leksehjelp

Hobby-aktivitetar

Spill

 

Tyssedal Kirke

Onsdag 13.00-15.00

 

6-8 gangar i året

Therese S. Meusburger, therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.noTlf. 958 70 684

SKARE/ RØLDAL

5.-7. klasse

TWEENS

 

Middag

Leksehjelp

Hobby-aktivitetar

Spel

 

Ulike tidspunkt.

 

Mål: 6-8 gangar i året

Therese S. Meusburger, therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.noTlf. 958 70 684

LOFTHUS/ KINSARVIK

0-2 år

Babysong/ - treff

 

Lofthus soknehus/ Kinsarvik heradsstyresal

Onsdag

11.00-13.00

 

Silje Lerøy Raunsgard

siljeler@gmail.com

Mob: 481 93 162

 

Ta kontakt for å bli lagt til i Facebook-gruppa og bli oppdatert.

1.-4. kl

Eplesang barnekor

 

Lofthus soknehus

Onsdag

17.30-

18.30

Johannes Pettersen

johannes@eidfjordkyrkje.no

Mob: 913 40 828

5. kl

Mini-konfirmantar

 

3 samlingar pr. halvår

Tur til våren

Påmelding på hausten.

Johannes Pettersen

johannes@eidfjordkyrkje.no

Mob: 913 40 828

 

 

 

UTNE/VINES

0-2 år

Babysong

Oppstart feb. 2021

Åslaug Eikrem Utne

aaslaug@kinsarvik.net

Mob: 952 47 296

4 år til 1 kl

 

 

Utne

Barnekor

 

16.45-17.30

To

onsdagar i mnd

Åslaug Eikrem Utne

aaslaug@kinsarvik.net

Mob: 952 47 296

2. kl til 5 kl

 

Utne barnekor

17.30-

18.30

To

onsdagar i mnd

Åslaug Eikrem Utne

aaslaug@kinsarvik.net

Mob: 952 47 296

Fra 6kl og oppover

Utne ungdomskor

18.30-20.30

To

onsdagar i mnd

Åslaug Eikrem Utne

aaslaug@kinsarvik.net

Mob: 952 47 296

 

«Tysdagsskule»

 

Ein tysdag i mnd

 

17.00-18.00

Kari B. Eitrheim

karieitrheim@gmail.com

mob: 415 71 323

Fra 5 år

Ving

 

Vines bedehus og Frelsesarmeen

1 måndag i månaden

Olaug Alvsaker

Mob: 976 95 101

 

 

 

 

 

JONDAL/HERAND

1.-4. kl

Solstråla

barnekor

 

Jondal kulturskule

Tysdag

12.45-13.45

Anne Karin Stormyr

anne.karin.stormyr@ullensvang.kyrkjer.no

Mob: 913 94 982

8. kl og oppover

Stikk Innom

 

 

Jondal Bedehus

Fredag

Annakvar

 

20.00-23.00

 

Oppstart partalsveka nært 1. sept

Helge Gunnar Byrkjeland

helge.g.byrkjeland@gmail.com

Mob: 950 27 718

 

Ving

 

Jondal Bedehus

Tysdag

Annakvar

 

Oppstart partalsveka nært 1. sept

Helge Gunnar Byrkjeland

helge.g.byrkjeland@gmail.com

Mob: 950 27 718

Småbarns-familiar

Laurdagsskule

 

«Søndagsskule» med laurdagsgraut

Om lag ein laurdag i månaden.

Ingrid Stranden Håvik

haavik@kvamnet.no

Mob:

 

 

Tilbake