Rebusløp rundt Ullensvang kyrkje


Velkommen til Rebusløp rundt Ullensvang kyrkje!
Kyrkja har ein lang og viktig historie i Noreg. Spanande å sjå kor mykje du kan og kanskje lærer du noko nytt ☺

 

Det er sju poster/oppgåver til saman. Det betyr ingenting kva rekkefølgje de løyser oppgåvene i.
Alle postane har spørsmål og ein aktivitet ein skal utføra. Svara står opp/ned nedst på arket.
Kvar post har ein bokstav å hugse. 7 bokstavar i alt. Av desse 7 bokstavane skal ein finna eit løysningsord. Hint til løysningsord -  noko som er viktig for kristendomen!
Ta gjerne med noko å skiva med og på

Om de har muligheit – send løysningsordet til mob: 95870684(Therese)
eller  therese.meusburger@ullensvang.kyrkjer.no  Skriv kva kyrkje de er ved, og kven som har løyst oppgåva.

Premie!
Vi trekk ein vinnar frå dei som har sendt inn riktig løysningsord
Premien tilpassast vinnaren/vinnarane (om det er ein skuleklasse, ei gruppe, enkeltperson).

Når de går rundt kyrkja HUGS: Vis respekt og lat blomar og graver få stå i fred!

GOOD LUCK!!!

Tilbake