Salmekveld


Bli med i ei syngande kyrkje, bli med på salmekveld

Hei alle. Vi er i ei underleg tid, og vi gjer gjerne noko annleis enn før.  Kyrkja generelt vart mykje meir aktiv på digitale platformer, sidan det vanlege samfunnet stengte ned. Salmekveldane i vår vart det difor laga videoar av. I Jondal held vi fram med vanlege salmekveldar kvar månad denne hausten. Salmekveldane varer ca.40 minuttar, dei vert streama, og kanskje vert dei også lagt ut som videoar for ein periode. For meir info, sjå plakatar og streaminglink på https://www.jondalkyrkje.no/ .Vi inviterer enkeltpersonar til å ta kontakt, om dei ønskjer vere salmegjest.

Flott om du inviterer til å ta del i salmekveldar og til å ta  i bruk den flotte salmeskatten vår elles. At du er aktivt med i kyrkjelyden og i salmesongen er kjempeviktig og uendeleg verdifullt for kyrkja vår, også no når alt er annleis.

Beste helsing
Anne Karin Stormyr, kantor

Tilbake