SOMMARJOBB FOR UNGDOM


Me søkjer etter ungdom som kan vere kyrkjevert i kyrkjene i Ullensvang kommune i veke 26-33.

Odda kyrkje – tre dagar i veka kl. 10.00-16.00
Jondal kyrkje – tre dagar i veka kl. 10.00-16.00
Utne kyrkje – tre dagar i veka kl. 10.00-16.00
Ullensvang kyrkje – måndag til fredag kl. 10.00-16.00
Kinsarvik kyrkje – kvar dag kl. 10.00-16.00

I denne perioden opnar du kyrkja, du er i våpenhuset og tek i mot besøkande som kjem til kyrkja. Skriv i søknaden kva veker du ynskjer ferie.

I nokre kyrkjer er det sal av faldarar. Det skal registrerast kor mange som besøker kyrkja.
Løn etter avtale.

Hugs å merke søknaden med kva kyrkje du søkjer arbeid i.

Søknad sendst til post@ullensvang.kyrkjer.no eller Ullensvang kyrkjelege fellesråd, postboks 333, 5751

Odda. Søknadsfrist: 17. april

 

Tilbake