Årsmøte i Tyssedal menighet


Velkomen til årsmøte i i Tyssedal menighet 17. mars kl. 17-19.

Årsmøtet avholdes i kirkekjelleren etter gudstjenesten.

Saksliste:
Sak 01 Åpning av årsmøte v. leder Anne-Lise Knoff
Sak 02 Valg av to representanter til å signere protokollen
Sak 03 Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 04 Årsmelding og årsregnskap for 2023
Sak 05 Presentasjon av vårens program
Sak 06 Innkomne forslag
Sak 07 Samtale rundt arbeidet fremover?


Saker til sak 07 Innkomne forslag må meldes til leder innen 1.mars 2024
(leder: Anne-Lise Knoff, mobil: 911 06 474)

 

Vel møtt!

 

 

Tilbake