Temakonsert i Tyssedal kirke


Velkommen til konsert i Tyssedal kirke 26. mars kl. 17:00

Refleksjonar, bilete og musikk rundt psykisk helse, livet, tru og tvil.

Gratis inngang - kollekt.

Arr: Tyssedal og Odda sokneråd

 

 

 

Tilbake