Babysong i Jondal kyrkje


Hjarteleg velkomne til babysong-samlingar i Jondal sokn torsdagar kl 12-13, og evt. kafè vidare frå kl 13. Samlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal sokn, og vert leia av kantor Anne Karin Stormyr. 

Datoar for våren 2022: 

10. og 24 februar

10. og 24. mars

7. og 21. april

Semesteravgifta er kontingent til Ung Kirkesang, kr. 100 pr semester pr barn, og kr 100 pr. ledsager. Etter babysongen er det høve til å stoppe igjen og ha litt sjølvorganisert kafè. Send gjerne påmelding til kantor pr sms til: 91394982, eller meld deg på ved frammøte.Om de ikkje kan møte på første samling, er de hjarteleg velkomne etter, når de kan. 

Tilbake