Velkomen tilbake til normalen


Laurdag 25. september vart samfunnet opna igjen. No kan me samlast utan restriksjonar. Me kan fylle kyrkjene utan å registrere alle som kjem og utan ein meter mellom folk.

Likevel må me ha god handhygiene og halde oss heime om me vert sjuke.

Konfirmasjonar, gudstenester og andre kyrkjelege handlingar kan gjennomførast slik me gjorde det før 12. mars 2020.

 

 

 

Tilbake