SØNDAGSSKULEN I ODDA


Velkommen til søndagsskule i Odda annankvar søndag, hausten 2021.
Oppstart: Søndag 29. august kl. 11.00 – 12.00, på soknehuset.

 

 

 

 

Tilbake