1. PÅSKEDAG 2021


1. påskedag fra Ullensvang kyrkje.

Påskedag
Bibeltekst: Matt 28:1-8

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  3  Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  4  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  5  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede.  6  Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  7  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.  9  Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham.  10  Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

En liten 3 år gammel jente gledet seg til påske. Faren spurte henne om hun visste hva påske var. Hun sa ja, og på en 3 år gammel jentes vis, med hendene løftet opp, med et smil på fjeset og full stemme ropte hun: Overraskelse!

Hvilket ord kan på en bedre måte oppsummere påskens budskap!

Overraskelse-død!  
Overraskelse sørgende disipler!
Overraskelse mennesker som lever idag! Jesus lever!

I preketeksten hørte vi at vokterne såvel som kvinnene ble overrasket da de såg engelen velte stenen og fikk vite at Jesus var stått opp fra de døde. Kvinnene hadde kommet til graven i dyp sorg og trodde at Jesus lå død i graven. Men kvinnene fikk oppleve den største overraskelsen i sitt liv. Jesus var ikke lenger død, men LEVER!

En annen reaksjon kvinnene hadde var GLEDE. [8] De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede, og løp for å fortelle det til disiplene.  Kvinnene ble overrasket med glede. Deres sorg, mørke og håpløshet ble beseiret av den gledelige nyheten om Jesu oppstandelse. Også vi som lever idag kan oppleve gleden over Jesu oppstandelse. Det kan skje på forskjellige måter gjennom et langt liv. Gleden kan vi erfare når vi har havnet i en situasjon der alt er mørkt og håpløst rundt oss og det plutselig blir håp og løsning på vanskelighetene. Vi kan frykte det verste og så blir alt til det beste likevel. Selv når vi mister våre kjære og sorgen tynger oss, så har vi likevel håp. Jesus har beseiret døden og i troen på ham skal vi ikke dø men leve. Det gjør at vi kan håpe på å se våre kjære igjen i himmelen. Gleden over at Jesus lever kan vi oppleve når vi får svar på våre bønner. Når et menneske kommer til tro på Jesus kan vi fryde og glede oss. Ved at krig og fiendskap blir forvandlet til fred og kjærlighet, når fiender blir forsonet kan vi ane at Jesus lever. Gleden over Jesu oppstandelse kan ikke all sorg og mørke som finnes i verden slukke, for Jesus var i den dypeste mørke, i dødsriket i tre dager men seiret over den.

Den tredje reaksjonen kvinnene hadde var TILBEDELSE. Kvinnene fikk møte Jesus, de falt for hans føtter og tilba ham. På samme måte skal også vi få tilbe og feire påskedag i glede over Jesu oppstandelse. Vår feiring av påske er en takk og glede over at Jesus har seiret over alt det vonde. Kristus døde for våre synder, han vant over døden og lever. En dag når vår tid på jorden er omme, skal vi få leve med ham i evighet. Det er sannelig noe stort, noe som vi har grunn til å glede oss over og takke Gud for.

Et av de mest kjente musikk skrevet om påsken er Handels Messias. Dens vakre melodi og kraftige korsatser har beveget generasjoner av mennesker. En av musikerne som spilte Messias ble spurt om han viste i hvilken sats den høyeste tonen forekom. Musikeren visste ikke det men trodde at det måtte være i en av de store og mektige satsene som Hallelujakoret. Nei, den høyeste noten forekom i den rolige og stille arien: I know that my Redeemer liveth, på norsk-Jeg vet min gjenløser lever. Den høyeste noten kommer når de synger ordet risen, på norsk oversatt med ordet oppstått. Handel satte ikke den høye noten der tilfeldig men ville markere at oppstandelsen var det viktigste budskapet. Jesu oppstandelse er det viktigste i påskens budskap, viktigere enn døden på korset og alle undergjerningene Jesus gjorde på jorda. Viktig fordi den markerer seier over alt det onde.

Kvinnene ved graven fikk i oppdrag å FORTELLE at Jesus var oppstått. Engelen sa til kvinnene: Skynd dere av sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde. Påskens budskap er et så stort budskap at vi ikke kan holde det for oss selv. Det må deles med andre. Tenk om Peter og de andre disiplene ikke hadde fått vite at Jesus var oppstått, da hadde de fortsatt gått og sørget over Jesu død. Oppstandelsens budskap er ikke ment å skulle være kirkens best bevarte hemmelighet eller konspirasjon, men det er meningen at det skal bli forkynt, proklamert og sunget til hele verden.
Det finnes nok av mennesker som lever i mørke og uten håp. Mennesker som lever i frykt for døden må få høre at Jesus vant over døden, de skal slippe å være redde. Mennesker som sliter med dårlig samvittighet og ufred i hjertet må få vite at de kan bli renset og få fred i hjertet. Mennesker som føler at de ikke har verdi må få vite at de er verdifulle og elsket av Gud. Mennesker som sliter med forskjellige problemer må få vite at det er hjelp å få. Mennesker som har gitt opp håpet om fred på jorden, må få høre om Guds rike som en dag skal komme til jorden. Det gode skal overvinne det onde.

Det at Jesus lever og kan hjelpe mennesker et så radikalt budskap at alle må få anledning til å høre om det. Vi sier av og til at religion og kristendom er en privat sak, og man bruker ordet personlig kristen. Men påskens budskap er ikke en privat sak eller noe som vi kan holde for oss selv. Hvordan kan man holde igjen gleden over noe så stort som skjedde i påsken?

Under frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig, gikk nordmenn mann av huse for å feire. Gleden var ikke til å stoppe. Tenk om ingen fikk vise sin begeistring og gi uttrykk for sin glede, da hadde det vært trist. Jesus sier i misjonsbefalingen: Gå ut og gjør alle folk til disipler. Alle mennesker må få anledning til å høre gledens nyhet.

Påskens store budskap er overraskelse; Jesus er ikke død, han lever. Jesus lever gir oss stor glede for han har seiret over synden, døden og alt det onde. Jesus lever får oss til å tilbe og takke ham. Gleden over oppstandelsen skulle få oss til å fortelle andre mennesker om denne store nyheten: JESUS LEVER.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd
Som var og er og blir
En sann Gud fra evighet til evighet
Amen

 

prostiprest Arnulf Sandvik

 

 

 

Eva Megyesi - orgel


 


 


 

Tilbake