Jondal


Prest og kantor har kontor i det nye kontorbygget ved kyrkja, i tilbygget ved bårehuset.
Tlf: 53 65 09 00

Tilbake