Konfirmasjon


For konfirmanter i Stornes menighet

 

Tilbake