Prisar


Festeavgifter

Feste av kistegrav kr. 300 pr. år

Feste av urnegrav kr. 300 pr. år

Feste av grav ved sida kr. 300 pr. år

Feste av grav eldre enn 60 år kr. 600 pr. år

Det vert sendt faktura for 5 år.

 

 

 

Tilbake