Andakt fra Odda kyrkje - Fastelavnssøndag 2021


Andakt ved Margot-Helene Backer-Owe. Fastelavnssøndag – 14. februar  2021.

Diakon Margot-Helene Backer-Owe - Andakt. Evangeliet etter Johannes kapittel 12.
Kantor Paweł Cabała - orgel.

Tilbake