Småbarnskafè og babysong i Odda


Torsdager kl. 10.30 – 13.00 på soknehuset ved Odda kyrkje.

Vi startar opp igjen med småbarnskafè i Odda så snart det let seg gjere, og myndigheitene opner opp for at vi kan treffast meir. 

 

Tilbake