Småbarnskafè og babysong


Torsdager kl. 10.30 – 13.00 på soknehuset ved Odda kyrkje.

 

Vi startar opp igjen med småbarnskafè i Odda så snart det let seg gjere, og myndigheitene opner opp for at vi kan treffast meir. 

I Kinsarvik/Lofthus vert det babysong og småbarnstreff, så snart det let seg gjere. 

Det er også planar om oppstart av babysong på Utne, så følg med! 

Tilbake