Barnekor i Ullensvang


Vi har barnekor og songgrupper rundtom fleire stader i Ullensvang kommune. Ta kontakt med leiar av koret, dersom du har barn som vil starte i koret, så vil dei gje deg informasjon om neste øving. Grunna  korona-restriksjonar, så er det korleiar som er mest oppdatert på kortid det vert oppstart nyåret 2022.

Barnekor på Lofthus (Barnekoret Eplesang) – onsdagar kl. 17.30-18.30

Born frå Kinsarvik, og frå heile austsida er velkomne til å vere med på Lofthus! 

Koret vert leia av kantor Eva Megyesy: 955 20 899

Solstråla barnekor - øving i Jondal på kulturskulen - tysdagar 12.45-13.45 

Koret  vert leia av Anne Karin Stormyr, mob: 913 94 982

Utne barnekor - med tre ulike aldersgrupper - øving i Utne kyrkje to onsdagar i månaden.

Koret vert leia av Åslaug Eikrem Utne, mob: 952 47 296

Du finn meir informasjon om aldersgrupper for korene på denne oversikta HER

 

 

 

 

Tilbake