Frivillige Ullensvang kyrkjelege fellesråd


Så kjekt at du har lyst å engasjere deg! Vi treng hjelp til både å halde ved like gode tilbod, og til å utvikle noko nytt. Kanskje du vil bake til kyrkje-kaffi, drive barne- og ungdomsarbeid, halde kyrkja open for besøkande som vil ha ei stille stund, eller være besøksven/ kulturven? Eller noko heilt anna? Diakon Margot-Helene Backer-Owe kjem til å ringe deg for ein uforpliktande samtale.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Fortell kort om deg sjølv. Er det noko du har spesielt lyst til å være med på? Kva er styrkene dine?


Eg kan tenke meg å bidra med