Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Ullensvang kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Me kan no berre ta imot inntil 50 deltakarar (utanom tilsette/frivillege) til gravferd, gudsteneste, vigsel og dåp,
dersom det er gjort naudsynte tiltak for smittevern.

Me gjer merksam på at kyrkjene våre er ulike i storleik og utforming, og at det moglege talet på deltakarar
kan variera innanfor maksgrensa.

   

Les meir